Tervetuloa Itä-Kuusjärven erämiesten sivuille

Ajankohtaista:

Talkoot seuran majalla la 8.6.2024 klo 9 alkaen. Talkootöinä siivousta ja rakennushuoltoa.


Jäsentiedote 1/24 lisätty jäsentiedotteisiin. Muistakaa maksaa jäsenmaksu 31.5.2024 mennessä.

 
Jäsenet

Seuralla on WhatsApp ryhmä tiedotusta varten. Mikäli haluat liittyä ryhmään, ilmoita puheenjohtajalle, sihteerille tai Sami Kontkaselle.


Jäsenet tarkastakaa metsästysalueet reviiristä ennen metsästystä.


Sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut koskien Itä-Kuusjärven erämiehiä ja Pukkelon erää

Itä-Kuusjärven erämiesten hallitus ei hyväksy sosiaalisessa mediassa käytävää epäasiallista ja kumpaakaan osapuolta, henkilöitä tai toimintaa loukkaavaa keskustelua. Hallitus toivoo ettei Itä-Kuusjärven erämiesten jäsenet osallistu kyseisiin keskusteluihin.


Maanomistajat, kyläläiset ja metsästäjät

Mikäli havaitsette Itä-Kuusjärven erämiesten toiminta alueella epäasiallista; hyvien metsästystapojen ja -sääntöjen vastaista toimintaa, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä viipymättä seuran hallitukseen.
Seuran hallitus suhtautuu havaittuihin rikkomuksiin vakavasti ja ryhtyy tarvittaviin toimiin.

 

Itä-Kuusjärven erämiesten toiminta-alueen maanomistajille

Seuran toiminta-alueen maanomistajia on lähestynyt muu, seuran toimintaan kuulumaton toimija, joka on halukas vuokraamaan metsästysalueita. Liikkeellä on huhuja joiden mukaan seura olisi hajoamassa/jakautumassa. Tieto on virheellistä, seura jatkaa toimintaa ennallaan ja yhtenäisenä, kuten myös seuran hirviporukka. Seura vuokraa metsästysalueita koko toiminta-alueeltaan. Toivomme yhteistyön jatkuvan kaikkien maanomistajien kanssa. Maanvuokrausasioissa kuin myös seuran toimintaan liittyvissä kysymyksissä toivomme teidän ottavan yhteyttä maanvuokrausjaoston jäseniin tai puheenjohtajaan (kts. Yhteystiedot). Hallitus toimii asiassa yksimielisesti seuran etujen mukaisesti ja asioiden selvittämiseksi.

 
 

 

Etusivu